Uwagi użytkowe

  • Uważaj ! Wszystkie nasze noże są bardzo ostre !
  • Nóż jest zaprojektowany do cięcia, nie używaj go jako łomu oraz rzutki
  • Należy zadbać o to, żeby nóż był zawsze ostry, tylko wtedy może służyć swojemu celowi.
  • Nie należy myć noża w zmywarce, może to skutkować jego uszkodzeniem lub zniszczeniem
  • Przed włożeniem noża do pochwy należy zadbać o to żeby był suchy
  • Konserwuj regularnie ostrze noża specjalnym olejem do noży lub olejem silikonowym